Bankia-catell-011

El pròxim dimarts, 24 de març de 2015, a partir de les 19.30 hores en la Seu de Compromís per Carcaixent (c/ Ramón y Cajal, 16) de Carcaixent, tindrá lloc una conferència col.loqui amb el títol “Accions Bankia. Motius per a demandar a Bankia”. En la conferència exposaré els principals punts al voltant de les accions judicials front a Bankia en relació a les accions que es varen comprar en la Oferta Pública de Suscripció i Admissió de Negociació d’Accions (OPS), en la eixida a Borsa de Bankia el 21 de juliol de 2011.

A més d’exposar la història prèvia a l’eixida a Borsa de Bankia i els esdeveniments posteriors que han determinat les accions judicials contra Bankia per l’engany produït als xicotets estalviadors, també parlaré dels accionistes que es van acollir al canvi voluntari al març de 2012 i els que es van veure obligats a tindre accions pel canvi obligatori de 22 de maig de 2013.

Algunes dades interessants:

20 JULIOL 2011: BANKIA IX A BORSA A 3,75 EUROS L’ACCIO (2 euros de valor nominal i una prima d’emissió per acció de 1,75 euros), sent l’inversió mínima exigida de 1.000 euros. Discurs del Sr. Rato eixe mateix dia: “aixina es com BANKIA preten CREIXER i CREAR rendabilitat de forma sostenible i açó es traduirà en valor per a nostres nous accionistes”.

21 NOVEMBRE 2011: el Consell d’Administracio de BANC DE VALENCIA SA (filial de BANKIA), solicità l’intervencio del BANC D’ESPAÑA, descobrint-se actius problematics per import de 3.995.000.000 euros, sent el primer Banc nacionalisat.

8 DECEMBRE 2011: L’EBA (EUROPEAN BANKING AUTHORITY) comunicà a través del Banc d’Espanya que les necessitats adicionals de capital per al “Grup BANKIA” se situaven en 1.329.000.000 d’euros sobre senyes de SETEMBRE DE 2011, que devien ser coberts a finals de JUNY DE 2012. A tal fi, el “Grup BANKIA-BFA” presentà un pla de CAPITALIZACIÓ al Banc d’Espanya, el 20 GENER 2012, que incloïen la conversió de les participacions preferents del FROB en instruments de capital i altres mides com la venda d’actius no estrategics i millores dels actius ponderats per risc.

8 DECEMBRE 2011: BFA (matriu de Bankia) comunica Fet Rellevant a la CNMV consistent en la recent ampliació de capital, en una captació de recursos de 3.092.000.000 d’euros, i aixó fea que l’entitat es trobara en una “CÓMODA SITUACIÓ DE SOLVÈNCIA”.

Suscríbete al blog:

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

© Copyright 2016. Web diseñada por Fátima Cortell | Diseño Web | Todos los derechos reservados a Enrique Carbonell | Abogados | Política de Privacidad