OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 Ara que estem en eleccions, i tots els partits polítics trauen a relluir les seus virtuts i els defectes dels altres, no ens vindria mal als ciutadans de a peu que ens informaren de assumptes més pràctics per a poder votar en més criteri.

Em referix a la qüestió econòmica.

En el àmbit mercantil, quan hi ha un canvi de direcció en l’empresa, es fonamental la liquidació de la gestió econòmica, per a saber en què condicions de solvència econòmica estan les finances de la mercantil, a més a més, es poden demanar responsabilitats per una gestió fraudulenta o deslleial quan la gestió ha segut nefasta i sense un criteri de responsabilitat, que m´encanta com definix la llei: «un bon pare de família».

Tot açò ve donat per la recent publicació de la Resolució de 25 de febrer de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la que es dona compliment a l’article 41.1.a) del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de decembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. La esmentada norma, entre altres novetats, incorpora el fons d’ordenació que permet accedir en bones condicions financeres per mecanismes addicionals de finançament a determinades entitats locals, sobretot ajuntaments, que estiguen en el denominat: «risc financer». Son els ajuntaments que estiguen en una situació econòmica crítica.

Un ajuntament es pot trobar en una situació de «risc financer» quan, per eixample, el seu endeutament siga superior al màxim legal, es a dir, que el seu deute a final d’any passat excedisca del 110% dels ingressos liquidats o devengats a la esmentada data, o els qui hagen deixat de pagar les quotes trimestrals de certs crèdits bancaris. Per més informació podeu punxar ací i ací.

Per eixample, el meu ajuntament té una fulla web on ens comunica tota mena d’actes i edictes que consideren d’interès públic, però no hi ha cap referència a l’estat actual dels comptes, per no dir cap mentida, tens que anar-te’n a l’apartat d’intervenció i en els documents, hi ha una referència als ingressos i despeses de l’any 2011, la qual cosa és més que desfasada. No diu res dels comptes financers de l’exercici passat, fins i tot, podria fer un resum del que portem d’any fins que deixen el consistori. Estaria molt bé, assabentar-se de certa informació que no se’n permet tindre a l’abast d’un clic. Malgrat i tot la legislació vigent en matèria de transparència, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a informació pública i bon govern.

La veritat vos farà lliures, deia Jesucrist, i acabada la Pasqua, tenim que recordar eixe missatge per a tots els polítics que vulguen gestionar els nostres diners públics.

Suscríbete al blog:

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

© Copyright 2016. Web diseñada por Fátima Cortell | Diseño Web | Todos los derechos reservados a Enrique Carbonell | Abogados | Política de Privacidad